• 25/10/2023
  • artweld.admin1
  • 0

V říjnu 2023 jsme se stali členy Průmyslové rady Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Tato pracovní skupina patří k poradním orgánům fakulty a k jejím činnostem patří např. výměna informací o potřebách průmyslové a akademické sféry a spolupráce na výzkumu, vývoji a inovacích.

Rada v letošním roce poprvé udělila cenu absolventovi FS za přínos k aplikaci poznatků do průmyslové praxe v rámci řešení bakalářské práce. Získal ji pan Lukáš Tengler a převzal ji během Odborného sympozia Fakulty strojní u příležitosti 70. výročí založení TUL.

Cenu spojenou s finanční odměnou předal vedoucí marketingového oddělení Vojtěch Čejka společně s děkanem fakulty Jaromírem Moravcem.

Máme velkou radost, že jsme mohli podpořit odborné technické vzdělávání a dále tak rozšířit naši dosavadní spolupráci s TUL. Zároveň se těšíme na další společné projekty, která nás čekají v blízké budoucnosti.

Foto: Jaroslav Tomášek a Patrik Vlach