TECHNICKÉ PLYNY

technické plyny, plyny pro svařování, co2, argon, artweld

Technické plyny nejen pro svařování

Technické plyny jsou nedílnou součástí mnoha technologií, a to včetně těch nejmodernějších. Při svařování vytvářejí ochrannou atmosféru (metody MIG, TIG) nebo chemicky či metalurgicky ovlivňují svarovou lázeň (metoda MAG). Při plasmovém dělení můžeme volbou plynu ovlivnit vlastnosti plasmového paprsku např. při práci s vysokolegovanou ocelí nebo s barevnými kovy. Kromě svařování se ale technické plyny uplatňují i jinde: ve zdravotnictví, potravinářství apod.

Plyny pro svařování a dělení

Zajistíme pro vás např. CO2 pro technické účely, acetylen, kyslík, argon a jeho směsi v určeném poměru nebo dle vašich požadavků.

Speciální plyny

Např. dusík, helium a jejich směsi pro různorodé využití jako chladivo, ochranný a proplachovací plyn či nulovací plyn v měřicí technice.

plyny pro svařování, co2

Svazky tlakových lahví

Velkokapacitní svazky tlakových lahví s integrovaným redukčním ventilem pomáhají zvyšovat plynulost i ekonomickou efektivitu práce ve vašem provozu.

technické plyny, svařování, messer, artweld

Integrovaný lahvový ventil a redukční ventil

Ergonomicky tvarovaný ochranný kryt se snadným přístupem k ovládacím prvkům a výstupu plynu s rychlospojkou.

Propan-butan a čistý propan

Propan-butan je tradiční a ve své podstatě velmi praktický zdroj energie. Své využití najde nejen v domácnostech při vaření a topení, ale také při grilování na zahradách, v kempech či karavanech. Dále se s touto směsí plynů setkáme i ve stavebnictví a v poslední době se pod názvem LPG (liquified petroleum gas) stal i zajímavou alternativní pohonnou hmotou pro automobily.

Společnost Artweld zákazníkům dodává kvalitní propan butan v bezpečných tlakových lahvích. Naše lahve neustále kontrolujeme a opravujeme tak, aby vždy vyhovovaly všem normám a předpisům. Velmi nám záleží i na bezpečnosti našich zákazníků, a proto jim doporučujeme dodržovat zásady zmíněné níže.

technické plyny propan butan artweld liberec svařování sváření plyny pro svařování co2

Pravidla bezpečného zacházení s propan-butanem

 • Lahev s propan butanem používejte a skladujte tak, aby nedošlo k jejímu poškození (neházet, nekutálet, zajistit proti pohybu při přepravě atd.).
 • Pokud lahev nepoužíváte, ujistěte se, že je těsně uzavřena a opatřena zátkou.
 • Lahev umísťujte v bezpečné vzdálenosti od ohně a dalších zdrojů tepla.
 • Lahev nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření.
 • Lahev neumísťujte v prostorech pod úrovní terénu (sklepy).
 • Lahev skladujte v dobře větraném prostoru s neustálou cirkulací vzduchu.
 • Za žádných okolností lahev neohřívejte přímým plamenem, může dojít k explozi!
 • Lahev používejte a skladujte pouze ve svislé poloze na stojato.
 • Lahev ke spotřebičům připojujte předepsaným způsobem, kontrolujte těsnost připojení např. jarovou vodou.
 • Lahev smí doplňovat pouze autorizovaná plnírna Artweld. Nikdy to nezkoušejte sami.
 • Chraňte lahev před mastnotou (např. v grilech), aby nedošlo k poškození ventilu.
 • V případě požáru lahev odstraňte z dosahu ohně a chlaďte je proudem vody.

Jak bezpečně připojit spotřebič na tlakovou lahev s propan butanem?

Před jakoukoliv manipulací s tlakovou lahví (výměna, přeprava) se ujistěte, že v okolí není žádný zdroj ohně či jiskření (cigarety, svíčky, zdroje statické elektřiny atd.). Dále zkontrolujte, zda je lahev těsně uzavřena. Ujistěte se, že je v regulátoru vloženo vhodné a nepoškozené těsnění. Regulátor tlaku plynu šroubujte otáčením převlečné matice do leva. Pozor – levý závit. Spoj dotáhněte vhodným klíčem. Poté otevřete lahvový ventil a ověřte těsnost spoje např. jarovou vodou (nebo jiným pěnotvorným roztokem). Je zakázáno zjišťovat netěsnost otevřeným ohněm.

Co dělat při úniku propan butanu?

Pozor! Propan butan tvoří se vzduchem výbušnou směs, proto je nutné věnovat maximální pozornost těsnosti celé soustavy. Netěsnost připojení tlakové lahve se projeví buď tvořením bublin při testu pěnotvorným roztokem nebo charakteristickým zápachem po česneku. V takové situaci lahev okamžitě uzavřete a pokud jste v místnosti, začněte intenzivně větrat. V ohroženém prostoru nekuřte, nepoužívejte elektrické přístroje a netelefonujte.

Následně můžete začít s výměnou těsnění (v regulátoru atd.) či dalších prvků systému připojení. Před dalším uvedením do provozu opět proveďte test těsnosti. V případě složitějších problémů vyhledejte odbornou pomoc.

Propan butan nebo čistý propan? V čem je rozdíl?

Při teplotě kolem 0 °C dochází k přirozenému jevu: z kapalné směsi plynů v tl. lahvi se odpařuje pouze propan, zatímco butan zůstává stále kapalný, a tudíž jej nelze využít (dokud okolní teplota nevzroste). Během zimních měsíců je proto efektivnější kupovat čistý propan, který se bez obtíží odpařuje až do cca -45 C. Jiná řešení (např. zahřívání plamenem) mohou představovat velké bezpečnostní riziko a snižují životnost tlakových lahví.