AUTOGENNÍ TECHNIKA

autogenní technika, autogen, svařování plamenem, svářecí technika, artweld

Autogenní technika či technika pro svařování plamenem (plamenné svařování) se používá při tavném svařování kovů.

Spoje se vytváří natavením svarových ploch základního materiálu a/nebo roztavením přídavného materiálu. Potřebné teplo (až 3200 °C) získáváme spalováním hořlavých plynů a kyslíku – např. kyslíko-acetylenový plamen. Autogenní technika se dá využívat také pro dělení (řezání) kovů.

Autogenní technika – typické využití

  • Opravy, renovace a údržba
  • Klempířské práce
  • Instalatérské práce
AUTOGENNÍ TECHNIKA, SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM, SVÁŘECÍ POTŘEBY ARTWELD
AUTOGENNÍ TECHNIKA, SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM, SVÁŘECÍ POTŘEBY ARTWELD

Autogenní technika pro svařování i řezání – naše nabídka:

Co je potřeba pro autogenní svařování/řezání?

Autogenní technika pro svařování/řezní zahrnuje tlakové lahve, redukční ventil, pojistku proti zpětnému šlehnutí, hadice a hořák.

  • Redukční ventil – šroubuje se na ventily tlakové lahve a jeho hlavním úkolem je snižovat a udržovat tlak vycházejícího plynu. Tlak v lahvi je totiž mnohonásobně vyšší než je potřeba pro práci. Navíc tento tlak při vyprazdňování lahve neustále klesá, takže jeho úroveň není konstatní. Redukční ventil poznáte podle dvou manometrů – jeden pro měření tlaku v lahvi a druhý pro vycházející plyn.
  • Pojistka proti zpětnému šlehnutí – významný bezpečnostní prvek, který brání vniknutí plamene do tlakové lahve.
  • Hadice – používají se vysokotlaké pryžové hadice s plátěnou vložkou. Hadice pro kyslík jsou obvykle modré, světlost 6 mm a červené pro acetylen a další hořlavé plyny, světlost 8-11 mm. Hadice je třeba chránit před poškozením a před každou prací zkontrolovat. Zásadně nedoporučujeme jejich těsnost kontrolovat plamenem (např. škrtnutí sirkou), mohlo by dojít k požáru!
  • Hořák – dochází v něm k mísení a spalování plynů. Existují různé velikosti a tvary.

Autogenní technika – bezpečnost při práci

Při používání autogenní techniky je nutné velmi důrazně dbát na bezpečnost, zejména při manipulaci s tlakovými lahvemi, hadicemi a hořáky. Během práce neustále kontrolujte, zda nedochází k přehřátí hořáků či lahví s hořlavými plyny. Velké nebezpečí představuje tzv. zpětné šlehnutí plamene, čemuž se dá čelit pomocí speciálního vybavení. Dále ani při této práci nezapomínejte používat kvalitní rukavice či další ochranné pracovní prostředky.

Profesionální autogenní technika - kompletní vybavení a příslušenství
Profesionální autogenní technika - kompletní vybavení a příslušenství
Vybavení pro strojní autogenní řezání
Vybavení pro strojní autogenní řezání

Potřebujete poradit s výběrem?

Nabídka na míru pro firemní zákazníky?