AUTOGENNÍ TECHNIKA

Svařování a dělení plamenem

Svařování plamenem patří mezi tzv. tavné metody, které využívají teplo vzniklé při spalování směsi hořlavého plynu a kyslíku. Při dělení (řezání) se materiál oxy-acetylenovým plamenem nejprve nahřeje a následně se v místě řezu spálí proudem kyslíku.

Autogenní technika – vhodné využití

  • Svařování/dělení nelegované nebo nízkolegované oceli
  • Rovnání, nahřívání a čištění materiálu
  • Jednoduché opravy, klempířské a instalatérské práce

Autogenní technika – výhody a nevýhody

+ Rychlé zaškolení obsluhy
+ Nižší cena techniky i spotřebního materiálu
+ Vhodné i pro mobilní využití

– Velká tepelně ovlivněná zóna
– Požární riziko

Co je potřeba pro autogenní svařování/řezání?

Autogenní technika pro svařování/řezní zahrnuje tlakové lahve, redukční ventil, pojistku proti zpětnému šlehnutí, hadice a hořák.

  • Redukční ventil – šroubuje se na ventily tlakové lahve a jeho hlavním úkolem je snižovat a udržovat tlak vycházejícího plynu. Tlak v lahvi je totiž mnohonásobně vyšší než je potřeba pro práci. Navíc tento tlak při vyprazdňování lahve neustále klesá, takže jeho úroveň není konstatní. Redukční ventil poznáte podle dvou manometrů – jeden pro měření tlaku v lahvi a druhý pro vycházející plyn.
  • Pojistka proti zpětnému šlehnutí – významný bezpečnostní prvek, který brání vniknutí plamene do tlakové lahve.
  • Hadice – používají se vysokotlaké pryžové hadice s plátěnou vložkou. Hadice pro kyslík jsou obvykle modré, světlost 6 mm a červené pro acetylen a další hořlavé plyny, světlost
    8-11 mm. Hadice je třeba chránit před poškozením a před každou prací zkontrolovat. Zásadně nedoporučujeme jejich těsnost kontrolovat plamenem (např. škrtnutí sirkou), mohlo by dojít k požáru! 
  • Hořák – dochází v něm k mísení a spalování plynů. Existují různé velikosti a tvary. 

Autogenní technika – bezpečnost při práci

Při používání autogenní techniky je nutné velmi důrazně dbát na bezpečnost, zejména při manipulaci s tlakovými lahvemi, hadicemi a hořáky. Během práce neustále kontrolujte, zda nedochází k přehřátí hořáků či lahví s hořlavými plyny. Velké nebezpečí představuje tzv. zpětné šlehnutí plamene, čemuž se dá čelit pomocí speciálního vybavení.

Pojistky proti zpětnému šlehnutí plamene

Pojistky na rukojeti hořáku zajistí uhašenÍ plamene ještě před vstupem do pryžových hadic

Suchá předloha na redukční ventil

Chrání tlakové lahve před vstupem plamene v důsledku proražení nebo propálení hadice. Zároveň může lahev uzavřít pokud dojde k požáru pracoviště

Autogenní technika – produkty od předních světových výrobců

GCE - hořáky svářečské vybavení, artweld - vše pro svařování, svářečská technika liberec

Potřebujete poradit s výběrem?

Navštivte naše prodejny!

Konzultace pro firemní zákazníky?

Kontaktujte naše obchodní zástupce