• 24/01/2019
  • artweld.admin1
  • 0

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

VZDELAVANI-ARTWELD
  • Jsme zapojeni do výzvy „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“, která je spolufinancována Evropskou unií.
  • Cílem našeho projektu je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.
  • Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
  • Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ARTWELD LIBEREC
23-IMG_9251