Artweld společenská odpovědnost, CSR, ecovadis
 • 23/11/2023
 • artweld.admin1
 • 0

Společnost Artweld se dobrovolně rozhodla do svých každodenních aktivit začleňovat i ekologická a sociální hlediska, a to i nad rámec povinností, které jí ukládají platné zákony. Chceme být společností, která se k lidem a životnímu prostředí chová vstřícně, s respektem a náležitou odpovědností.

Z toho důvodu jsme prošli nezávislým auditem od společnosti Ecovadis, který zhodnotil úroveň našich snah v této oblasti a ocenil je stříbrnou medailí.

Jsme velmi hrdí na to, že jsme v opakovaném auditu uspěli. Řadí nás to mezi nadprůměrně hodnocené společnosti, které audit CSR absolvovaly. Zároveň nás tento výsledek zavazuje k dalšímu zlepšování a rozvoji našich CSR (corporate social responsibility) aktivit.

Jak se projevuje naše společenská odpovědnost?

 .

Oblast životního prostředí

Sociální oblast

 • Striktní dodržování lidských práv
 • Dodržování pracovních standardů
 • Pozitivní působení na chování společností v dodavatelském řetězci (viz etický kodex)
 • Odmítnutí spolupráce se zahraničními firmami, které využívají dětskou či nucenou práci
 • Snaha o vytváření příznivého pracovního prostředí (nabídka benefitů atd.)

Etická oblast

 • Formulace a dodržování protikorupční politiky
 • Transparentnost finančních transakcí
 • Fairové vztahy s dodavateli a zákazníky
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Dodržování pravidel GDPR

Podporujeme inicitativu

United Nations Global Compact

Mezinárodní iniciativa OSN nazvaná Global Compact žádá společnosti, aby se ve své sféře vlivu aktivně podílely na prosazování základních hodnot v oblastech lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a protikorupčních opatření. Více o pricipech UNGC.

csr (4)