NAŠE CERTIFIKACE

Chceme všechny naše aktivity dělat promyšleně, do detailu správně a s ohledem na životní prostředí i bezpečnost. Proto jsme zavedli systém řízení jakosti (QMS – Quality Management System), systém řízení vztahu k životnímu prostředí (EMS – Environmental Management System) a systém pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment System).

Jsme velmi hrdí na to, že jsme úspěšně prošli všemi audity a získali certifikáty od společnosti Bureau Veritas.

Management řízení jakosti – ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát osvědčuje, že systém managementu ve společnosti Artweld s.r.o. byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky této normy.

Management vztahu k životnímu prostředí – ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát osvědčuje, že systém managementu vztahu k životnímu prostředí ve společnosti Artweld s.r.o. byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky dané normy.

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – ČSN EN ISO 45001:2018

Certifikát osvědčuje, že systém managementu ochrany zdraví při práci ve společnosti Artweld s.r.o. byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky této normy.

Společenská odpovědnost firem (CSR)

Certifikát vydaný auditorskou společností Ecovadis osvědčuje úroveň hodnocení našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti (corporate responsibility).

EcoVadis Artweld

Osvědčení o shodě řízení výroby dle EN, systém 2+

Certifikace našich přídavných svařovacích materiálů

Naše plnírna propan butanu a CO2 prošla certifikací dle požadavků TÜV SÜD.

Jsme zapojeni do projektu „Zelená firma„.