LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ

LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ, LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ, IPG, ARTWELD

Co je laserové svařování?

Laserové svařování je moderní technologie pro vytváření spojů na kovových i nekovových materiálech. Principem je využití intenzivního světelného paprsku, který zahřívá styčné plochy materiálu na velmi vysokou teplotu, což způsobuje jejich natavení a následný vznik svaru.

Výhody laserového svařování

Jednoduchost

Technologie nevyžaduje tolik zkušeností a praxe jako u metod TIG/MIG.

Přesnost a kontrola

S laserovým paprskem můžeme přesně svařovat i tenké materiály.

Rychlost

Laserové svařování je při stejné kvalitě až 4x rychlejší než metoda TIG.

Flexibilita

Technologie je vhodná pro svařování široké škály kovových i nekovových materiálů.

Minimální deformace

Laser koncentruje teplo na malou oblast, čímž brání vzniku deformací materiálu.

Úspornost

Laserové svařování je méně náročné na spotřebu elektrické energie.

LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ, SVAŘOVÁNÍ LASERM, IPG PHOTONICS, ARTWELD
RUČNÍ LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ, SVAŘOVÁNÍ LASEREM

Obloukové svařování VS svařování laserem

Obloukové svářečky

 • Rychlost: průměrná
 • Kvalita: dle zkušenosti operátora
 • Zaškolení: časově náročné
 • Rozsah materiálů: omezený
 • Tepelně ovlivněná zóna: velká
 • Příprava materiálu: NE
 • Čistění po svařování: NE

Laserový systém LightWELD

 • Rychlost: až 4x rychlejší než TIG
 • Kvalita: vysoká
 • Zaškolení: v krátké době
 • Rozsah materiálů: široký
 • Tepelně ovlivněná zóna: malá
 • Příprava materiálu: ANO
 • Čistění po svařování: ANO

IPG LightWELD

Laserový svařovací systém LightWELD je snadno ovladatelný a poskytuje stabilní výsledky při svařování různých materiálů a tlouštěk s vysokou úrovní produktivity. Možnost využití laserového čištění dále zlepšuje kvalitu svaru a zvyšuje celkovou produktivitu práce.

 • Nastavitelný výkon laserového svařování až do 1500 W
 • Přednastavené režimy pro různé materiály a tloušťky
 • Možnost svařovat s rozkmitem až do 5 mm dodatečné šířky svaru
 • Přehledný ovládací panel, jednoduché připojení dalších komponentů
 • Čistící výkon až 2500 W pro vyšší kvalitu svarů a zjednodušení práce
 • Svařuje nerez i konstrukční ocel, hliník, titan, měď a niklové slitiny
 • Malá tepelně ovlivněná zóna, svary bez deformací materiálu
 • Vestavěný režim rozkmitu laserového svazku (wobble) pomáhá řešit nepřesnosti slícování svařovaných dílů

Podrobné parametry a další detaily najdete v katalogu.

LASEROVÁ SVÁŘEČKA, LASEROVÝ SVAŘOVACÍ ZDROJ , LIGHTWELD

Chcete se dozvědět více o laserovém svařování? 

Kontaktujte nás pro podrobnou nabídku na systém IPG LightWELD a související příslušenství. Zařízení Vám můžeme předvést, a to včetně zajištění testovacích svarů. Pro skutečně bezpečné laserové svařování je potřeba vytvořit odpovídající podmínky. Nechte si od nás poradit a doporučit nejvhodnější řešení pro vaše potřeby!  

Čištění materiálu laserem

Všechny varianty systému LightWELD jsou vybaveny funkcí laserového čištění materiálu, které využijte jak před, tak i po svařování.

Čištění před svařováním odstraňuje olej, mastnotu, barvu nebo další nečistoty, které mohou ovlivnit kvalitu svaru. Čištění po svařování zlepšuje vzhled svarů a zároveň odpadá nutnost následného broušení, použití chemie atd.

Přepínání mezi svařováním a čistěním je snadné a rychlé. Jednoduše povolíte objímku, vyměníte trysku a na ovládacím panelu zvolíte požadovanou funkci.

ČIŠTĚNÍ LASEREM, LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ KOVŮ
LASEROVÁ SVAŘOVACÍ PISTOLE, IPG LIGHWELD

Lehká svařovací pistole

Ruční svařovací a čisticí pistole je lehká, kompaktní, ergonomická a pohodlná. Vestavěná funkce rozkmitu svazku (wobble) a speciální  vyměnitelné trysky pro  svařování a čištění materiálu usnadňují obsluze práci a zároveň zvyšují kvalitu výsledků.

Paket podavače drátu (volitelně)

Svařování s přídavným drátem rozšiřuje příležitosti pro aplikaci laserového svařování i na nepřesně slícované díly. Používá se pro svařování oceli s nízkým obsahem uhlíku, korozivzdornou ocel, hliník, neželezné kovy a jejich slitiny

LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ S PODÁVÁNÍM DRÁTU

Bezpečnost při laserovém svařování

Při laserovém svařování vzniká viditelné i neviditelné záření různého druhu, které může způsobit nevratná poškození zraku či poranění pokožky. Světelné paprsky se odrážejí od materiálu i okolních ploch a hrozí, že zasáhnou citlivé části lidského těla, a to i v širším okolí pracoviště (až do 150 m). Z toho důvodu je nutné, aby všichni operátoři nosili speciální ochranné pomůcky (svářečské kukly, ochranné brýle, prac. oblečení). 

BEZPEČNOST PŘI LASEROVÉM SVAŘOVÁNÍ

Jak si chránit zdraví při svařování laserem?

Všichni operátoři, kteří pracují s laserovým svařovacím zařízením musí nosit OOPP, které jsou vhodné pro výstupní výkon a vlnovou délku laseru.

Ochranné brýle

Obsluha ručního laserového zařízení musí nosit ochranné brýle s označením CE, které splňují požadavky normy EN 207. Tyto brýle musí mít odpovídající ochranný stupeň. Např. pro laser třídy 4 je předepsán stupeň LB7 a vyšší. Materiál filtru i rámeček musí odolat přímému zásahu laserem, aniž by došlo ke zlomení nebo roztavení.

OCHRANNÉ BRÝLE NA LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ, OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Speciální svářečská kukla

Kromě brýlí je dále nutné používat i svářečskou kuklu s vhodným optickým filtrem pro sekundární záření, které při svařování vzniká. Kukla musí být schopna odolat zrcadlovému odrazu laseru o plném výkonu po dobu dostatečně dlouhou, aby nedošlo ke zranění. Běžné svářečské kukly určené pro obloukové svařování proto nemusí být vhodné pro použití na laserovém pracovišti.

Svářečská kukla pro laserové svařování

Ochranné pracovní oblečení

Při laserovém svařování je nutné nosit takové pracovní oblečení, které zajistí maximální zahalení těla, aby nemohlo dojít k popálení pokožky nebo zvýšení rizika vzniku rakoviny kůže vlivem silného záření. Doporučujeme tedy kalhoty, blůzy či bundy s dlouhým rukávem, rukavice a další doplňky, které jsou odolné proti ohni,teplu a UV záření.

Ochranné pracovní oblečení, ochrana zdraví při laserovém svařování

Pracoviště LaserBox

LaserBox vytváří tzv. řízený prostor laseru, ve kterém je možné kontrolovat pohyb a činnost osob. Box také chrání vnější prostředí před zasažením odraženými paprsky nebo následky nebezpečného záření. Je vyroben z materiálu, který absorbuje rozptýlenou laserovou energii a nechybí mu ani automatický bezpečnostní zámek bránící náhodnému vstupu dalších osob během svařování. Bezpečné nahlížení do vnitřního prostoru je možné díky oknům s fi ltrem. Laserbox navrhujeme, vyrábíme a instalujeme na míru dle konkrétních požadavků vašeho provozu.

laserbox, pracoviště pro laserové svařování, artweld

LASEROVÉ DĚLENÍ

laserové dělení, laserové svařování, laserové trysky, artweld

Přesné a rychlé dělení bez deformací

Laserové dělení má hned několik výjimečných výhod. Pomocí této technologie je totiž možné bez obtíží dělit velmi křehké či snadno deformovatelné materiály, a to s mimořádnou přesností. Laserový paprsek navíc zvládne i komplikované tvary při zachování vysoké kvality řezu. Zákazníkům, kteří využívají laserové dělení, můžeme pomoci najít způsob, jak snížit provozní náklady. Kromě originálních dílů nabízíme i špičkově zpracované a důkladně testované alternativy, které podávají srovnatelný výkon, avšak při výhodnějších cenách.

Standardně dodáváme originální i neoriginální spotřební a náhradní díly pro stroje značek Trumpf, Precitec, Bystronic, Mazak, Amada, Mitsubishi atd.

Náhradní a spotřební díly

 • Optické díly (čočky, ochranná skla)
 • Keramické a izolační díly
 • Elektronky a krycí měchy
 • Filtry
 • Čisticí sady
 • Chemie

Laserové trysky

Trysky pro CO₂ lasery

TRYSKY PRO LASERY, NÁHRADNÍ DÍLY, SPOTŘEBNÍ DÍLY, LASEROVÉ DĚLENÍ, LASEROVÉ ŘEZÁNÍ

Trysky pro fiber lasery

Trysky pro 3D/tube lasery

Laserové čočky a další náhradní díly

Čočky

LASEROVÉ DĚLENÍ A SVAŘOVÁNÍ, OPTIKA PRO LASERY, ČOČKY PRO LASERY, ARTWELD

Keramické a izolační díly

KERAMICKÉ A IZOLAČNÍ DÍLY PRO LASEROVÉ DĚLENÍ A SVAŘOVÁNÍ, ARTWELD

Krycí měchy

KRYCÍ MĚCHY, LASEROVÉ DĚLENÍ A SVAŘOVÁNÍ, ARTWELD

Zrcátka

ZRCÁTKA PRO LASERY, LASEROVÉ DĚLENÍ A SVAŘOVÁNÍ, NÁHRADNÍ DÍLY PRO LASERY, ARTWELD

Elektronky

ELEKTRONKY, NÁHRADNÍ DÍLY PRO LASEROVÉ DĚLENÍ A SVAŘOVÁNÍ

Filtry a filtrační panely

FILTRY A FILTRAČNÍ PANELY

Neoriginální náhradní díly

Kromě originálních dílů můžeme zákazníkům nabídnout i jejich neoriginální alternativy. Jedná se o špičkově zpracované a důkladně testované díly, které podávají srovnatelný výkon, avšak při výhodnějších cenách. V naší nabídce najdete spotřební a náhradní díly pro laserové technologie těchto výrobců: TRUMPF, PRIMA POWER, PRECITEC, BYSTRONIC, MAZAK, AMADA, LVD, DANOBAT, MITSUBISHI, ADIRA, ADIGE a další.

Prohlášení:

Ochranné a obchodní známky zmíněné na tomto webu jsou majetkem jejich vlastníků a jsou uváděny pouze pro referenční a informační účely. Společnost Artweld v žádném případě nenabízí padělky a své zákazníky nepodporuje v jejich používání.

Katalog ke stažení

Spotřební a náhradní díly pro laserové dělení a svařování

Přehled originálních i neoriginálních náhradních, spotřebních a souvisejících dílů pro laserové dělení a svařování.

LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ A DĚLENÍ KATALOG, ARTWELD