zelená firma
  • 16/06/2021
  • artweld.admin1
  • 0

Společnost Artweld je od května 2021 součástí projektu „Zelená firma“.  Cílem projektu je řešení problematiky sběru a svozu odpadních elektrozařízení, zářivek, baterií, tonerů, CD, DVD atd. ve firmách. Do celé iniciativy se zapojilo již více než 2200 společností, které si uvědomují svou společenskou odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Jak celý projekt funguje?

V prostorách firmy jsou umístěny speciální sběrné boxy, do kterých zaměstnanci mohou vhazovat tzv. elektroodpad (drobné spotřebiče, telefony, baterie, tonery, IT periferie atd.). Následný odvoz a likvidaci zdarma zajišťuje společnost REMA Systém a.s., která je též iniciátorem projektu. To vše probíhá jednoduše a bez komplikované administrativy.

Pokud se do chcete do projektu také zapojit, navštivte jeho oficiální web – www.zelenafirma.cz