10 pravidel bezpečného zacházení s propan butanem 
 • 10/01/2020
 • artweld.admin1
 • 0

10 pravidel bezpečného zacházení s propan butanem

Propan butan je tradiční a ve své podstatě velmi praktický zdroj energie. Své využití najde nejen v domácnostech při vaření a topení, ale také při grilování na zahradách, v kempech či karavanech. Dále se s touto směsí plynů setkáme i ve stavebnictví a v poslední době se pod názvem LPG (liquified petroleum gas) stal i zajímavou alternativní pohonnou hmotou pro automobily.

Společnost Artweld zákazníkům dodává kvalitní propan butan v bezpečných tlakových lahvích. Naše lahve neustále kontrolujeme a opravujeme tak, aby vždy vyhovovaly všem normám a předpisům. Velmi nám záleží i na bezpečnosti našich zákazníků, a proto jim doporučujeme dodržovat následující zásady:

 1. Lahev používejte a skladujte tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
 2. Lahev umísťujte v bezpečné vzdálenosti od ohně a dalších zdrojů tepla
 3. Lahev nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření
 4. Lahev neumísťujte v prostorech pod úrovní terénu (sklepy)
 5. Lahev nikdy neohřívejte přímým plamenem, může dojít k explozi!
 6. Lahev používejte a skladujte pouze ve svislé poloze na stojato.
 7. Lahev ke spotřebičům připojujte předepsaným způsobem, kontrolujte těsnost připojení např. jarovou vodou
 8. Lahev smí doplňovat pouze autorizovaná plnírna Artweld.
 9. Chraňte lahev před mastnotou (např. v grilech).
 10. V případě požáru lahev odstraňte z dosahu ohně a chlaďte je proudem vody.

 

Jak bezpečně připojit spotřebič na tlakovou lahev s propan butanem?

Před jakoukoliv manipulací s tlakovou lahví (výměna, přeprava) se ujistěte, že v okolí není žádný zdroj ohně či jiskření (cigarety, svíčky, zdroje statické elektřiny atd.). Dále zkontrolujte, zda je lahev těsně uzavřena. Ujistěte se, že je v regulátoru vloženo vhodné a nepoškozené těsnění. Regulátor tlaku plynu šroubujte otáčením převlečné matice do leva. Pozor – levý závit. Spoj dotáhněte vhodným klíčem. Poté otevřete lahvový ventil a ověřte těsnost spoje např. jarovou vodou (nebo jiným pěnotvorným roztokem). Je zakázáno zjišťovat netěsnost otevřeným ohněm.

Co dělat při úniku propan butanu?

Pozor! Propan butan tvoří se vzduchem výbušnou směs, proto je nutné věnovat maximální pozornost těsnosti celé soustavy. Netěsnost připojení tlakové lahve se projeví buď tvořením bublin při testu pěnotvorným roztokem (voda s jarem/mýdlem), nebo charakteristickým zápachem po česneku. V takové situaci lahev okamžitě uzavřete a pokud jste v místnosti, začněte intenzivně větrat. V ohroženém prostoru nekuřte, nepoužívejte elektrické přístroje a netelefonujte.

Následně můžete začít s výměnou těsnění (v regulátoru atd.) či dalších prvků systému připojení. Před dalším uvedením do provozu opět proveďte test těsnosti. V případě složitějších problémů vyhledejte odbornou pomoc.

Propan butan nebo čistý propan? V čem je rozdíl?

Při teplotě kolem 0 °C dochází k přirozenému jevu: z kapalné směsi plynů v tl. lahvi se odpařuje pouze propan, zatímco butan zůstává stále kapalný, a tudíž jej nelze využít (dokud okolní teplota nevzroste).  V zimních měsících je proto efektivnější kupovat čistý propan, který se bez obtíží odpařuje až do cca -45 C. Jiná řešení (např. zahřívání plamenem) mohou představovat velké bezpečnostní riziko a snižují životnost tlakových lahví.

Plnění propan butanových lahví

Plnění propan butanových lahví může provádět pouze specializovaná plnírna, která je vybavena dostatečnou technologií. Ani při nejlepší vůli totiž není možné přesně stanovit kolik plynu i ve zdánlivě prázdné lahvi zbylo. Při pokusu o neodborné naplnění se pak snadno stane, že v lahvi nezůstane dostatečný odpařovací prostor (cca 20 % z objemu). Při odpařování propan butanu pak v lahvi zákonitě stoupá tlak, který v extrémních případech může lahev i roztrhnout a fatálně ohrozit vás i vaše okolí.

 • Nikdy nedoplňujte propan butanové lahve svépomocí (např. z jiných lahví a zásobníků)
 • Nedoplňujte tlakové lahve na místech, která k tomu nejsou přímo určena (např. čerpací stanice).
 • Využívejte služby ověřených dodavatelů plynu, kteří myslí i na vaši bezpečnost!

Jde propan butan nebo čistý propan koupit v e-shopu?

Ano, propan butan i čistý propan najdete v nabídce e-shopu společnosti ARTWELD. Můžete si zde prohlédnout varianty tlakových lahví a také zjistit všechny důležité parametry včetně ceny. Plyny však není možné zasílat poštou či běžnou přepravní službou. Vaši objednávku si můžete vyzvednout na jedné z našich poboček, které najdete na 6 místech v ČR.